Archiwum dla kategorii "Adobe"

CorelDRAW cz2

Miałbym kilka postulatów do twórców oprogramowania dla grafików komputerowych. A mianowicie unifikację skrótów klawiaturowych. Wprawdzie w większości tych programów można samemu tworzyć rzeczone skróty, ale i tak wydaje mi się że firmy te powinny się dogadać co do standardów i unifikacji swoich skrótów klawiaturowych. Kolejnym niedociągnięciem, zwłaszcza w początkowych wersjach programów z pakietu Adobe, był problem z eksportowaniem plików przeznaczonych do obróbki w niejako konkurencyjnym programie jakim jest CorelDRAW. Na szczęście poprawiono także i tą funkcję. Na czym zyskały tak naprawdę obie firmy. Bo tak naprawdę profesjonalny grafik powinien używać obu tych programów. Corela do zleceń podstawowych a pakiet Adobe do efektów „ekstra”.